Researcher

Eduard Carrera is a community support technician at the Garrotxa Social Action Consortium and an expert in alternative conflict management. Since 2009, he has worked on the alternative management of conflicts, in community intervention and participatory processes. He is associate professor of social education at the University of Girona. Doctorate in education from the University of Girona. Coordinator of the Postgraduate in Resolution of Public Disputes and Community Mediation, at UdG since 2010, and mediators’ supervisor. The subjects in which he focuses are social innovation, social policies, alternative conflict management, participation, community intervention and public policy evaluation.

Publications:

Pastor, X.; Carrera, E. (2010) Conflicte públic. 30 articles breus sobre la resolució de conflictes a Catalunya.

Vinyamata, E. et al. (2013) Justícia Ciutadana. Per una nova justicia catalana. Editorial UOC. Quaderns de l’escola de cooperació.

Pastor, X; Carrera, E. (2013) La gestió del conflicte públic i la mediació comunitària a Catalunya. El cas del cost dels conflictes a les comunitats de propietaris i veïns. WP 316. Institut de ciències polítiques i socials. UAB.