Researcher

Adjunct professor at the Department of Department of Theory and History of Education of the Faculty of Education at the University of Barcelona. She is a member of the Moral Education Research Group (GREM). Her research topics include participation in schools, citizen participation, children’s councils and youth empowerment. She is a co-researcher on the project “Los consejos infantiles. Nuevas formas de participación política y cívica de los niños y las niñas de Cataluña” [“Children’s councils. New forms of political and civic participation for children in Catalonia”] (Recercaixa, 2014).

Publications:

Infant, participació i ciutat. El consell d’infants, un exercici de ciutadania [Child, participation and city. Children’s councils, an exercise in citizenship]. Barcelona. (Horsori , 2013); Participación y construcción de la ciudadanía [Participation and construction of citizenship]. (in Novella et al., Graó 2014).

Soler, P.; Novella, A.M.; Planas, A. (2015). Les estructures de participació juvenil a Catalunya d’ençà de la transició democràtica [The structures of youth participation in Catalonia after the democratic transition]. Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació [Education and History: Journal of History and Education], 25, 211-237.
http://revistes.iec.cat/index.php/EduH/article/viewArticle/137444 [Link in Catalan]

Soler, P.; Novella, A.M.; Planas, A. (2015). The structures of youth participation in Catalonia since the democratic transition. Catalan Social Sciences Review, 5, 107-128. http://revistes.iec.cat/index.php/CSSr/article/view/139406

Novella, A. (2014). L’arquitectura de la participació infantil, construïda “amb i des dels infants [The architecture of child participation, constructed “with and from children”]. FEDAIA, Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència [Federation of Entities of Attention and Education for Childhood and Adolescence], 3

Agud, I., Novella, A., i Llena, A. i (2014). Conditions for effective children’s participation. According to children’s voices. Revista de cercetare si interventie sociala [Review of Research and Social Intervention], 46, 9-21

Novella, A.; Llena, A.; Noguera, E.; Gómez, M.; Morata, T.; Trilla, J.; Agud, I; i Cifre-Mas J. (2014). Participación infantil y construcción de la ciudadanía [Child participation and construction of citizenship]. Barcelona: Graó.

Martín, X.; Novella, A. y Puig, J.M. (2013). Citizenship without certainties. Encounters on Education, 14, 99-116.

Novella, A., Agud, I., Llena, A. i Trilla, J. (2013). El concepto de ciudadanía construido por jóvenes que vivieron experiencias de participación infantil [The concept of citizenship constructed by youth who experienced child participation]. Bordón, 65 (3), 93-108.