Accedeix a la Rúbrica: una eina per evaluar els projectes d’empoderament juvenil.

La rúbrica és una eina per a l’autoavaluació d’accions i projectes socioeducatius d’empoderament juvenil.

Aquesta eina és útil per l’anàlisi dels projectes d’empoderament juvenil i, també, per planificar, implementar i analitzar els processos socioeducatius que busquen incidir en l’empoderament de les persones joves.

La rúbrica està dissenyada per a ser aplicada tant en els projectes com en les accions socioeducatives desenvolupades per un educador o un equip educatiu. Els resultats obtinguts de l’aplicació d’aquesta rúbrica permeten conèixer en quina mesura el projecte o les accions desenvolupades per l’equip educatiu faciliten l’empoderament juvenil.

Accedeix a la rúbrica mitjançant el següent enllaç: http://www.rubrica.projectehebe.com/