Resultats de la recerca

Els resultats del Projecte HEBE han de servir per generar coneixement entre els educadors i per identificar els elements que millor satisfan les necessitats d’empoderament dels joves. A més, han de contribuir a la presa de decisions en diferents àmbits de les polítiques públiques.

Entre alguns dels resultats concret val la pena esmentar:

  • L’aportació científica que es pot consultar en l’apartat de divulgació d’aquesta web.
  • El web.doc HEBE. Un documental interactiu en el que un grup de joves comparteix la seva experiència sobre processos, espais i moments d’empoderament al llarg de la seva joventut. Conté també un taller de pedagogia audiovisual com una experiència empoderament juvenil i com un espai de creació.
  • La rúbrica per a l’avaluació d’accions i programes d’empoderament juvenil. L’eina parteix de nou dimensions, de les que se’n despleguen 27 indicadors, que són rubricats per tal de facilitar el seu anàlisi i posterior valoració per part dels equips educatius que vulguin aprofundir en l’empoderament juvenil.