Objectius

El Projecte HEBE s’inicia el 2014 i des d’aquell moment s’està treballant en diferents objectius:

  • Definir i identificar quins són els espais, moments i processos que intervenen en l’empoderament dels joves.
  • Identificar els factors potenciadors i limitadors de l’empoderament juvenil a través de l’anàlisi de discursos i pràctiques d’educadors i educadores.

Els primers anys de la recerca es van centrar en el primer d’aquests objectius, partint fonamentalment dels relats i les mateixes experiències juvenils. En l’actualitat la recerca està aprofundint més en el segon dels objectius, a partir de la mirada i la capacitat analítica dels educadors que treballen amb els joves.

Algunes de les preguntes actuals que volem respondre són: Com es pot potenciar l’empoderament juvenil des de diferents espais socioeducatius? Quins són per als educadors els elements potenciadors de l’empoderament juvenil? Quines dificultats i limitacions troben els educadors en l’acompanyament que realitzen en els processos d’empoderament juvenil? Són efectius els processos educatius que es fomenten des de les administracions i les polítiques públiques per donar poder als joves?