El projecte

El Projecte HEBE és una recerca que se centra en l’empoderament juvenil. Vol aprofundir en aquest concepte, en les implicacions que comporta, en com ho viuen els joves i en el treball que fan o poden fer els educadors i educadores a través dels diferents programes i serveis adreçats als joves amb aquesta finalitat.

El Projecte HEBE està liderat per la Universitat de Girona i en l’equip de recerca hi participen investigadors i investigadors de quatre universitats més: la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma de Madrid. Aquest treball compte amb el finançament del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (Ref.: EDU2017-83249-R).