PRESENTACIÓ

L’any 2014 un grup d’investigadors i investigadores de diferents universitats, coordinats per la Universitat de Girona i amb la col·laboració de diferents professionals i joves, decideixen aprofundir en l’empoderament juvenil, conèixer les seves implicacions, obstacles i possibilitats.

En les pàgines següents podreu conèixer el treball que hem estat portant a terme al llarg d’aquest anys i les persones que hi han participat, i consultar els productes i resultats que hem anat assolint.