Treballes com a educador/a amb joves? Respon el qüestionari sobre empoderament juvenil!

El Projecte HEBE avança i ja tenim dissenyat el qüestionari que ens ha de permetre conèixer com conceben i aborden el repte de l’apoderament juvenil els diferents professionals que treballen des de l’educació amb joves.

L’objectiu que ens hem proposat és arribar a una mostra de 1000 educadors i educadores de cinc comunitats autònomes: Euskadi, Galícia, Andalusia, Madrid i Catalunya. Ens interessa arribar a diferents perfils professionals: educadors socials, professors d’institut, professors d’universitat, dinamitzadors juvenils, informadors juvenils, tècnics de joventut, integradors socials, animadors socioculturals, orientadors laborals, etc. Tots ells professionals que acompanyen, formen i incideixen directament en els itineraris juvenils.

Si coincideixes amb el col·lectiu descrit, si us plau, entra a l’enllaç que et proporcionem i omple el qüestionari. Ens ajudaràs a aprofundir en aquest repte i facilitaràs l’estudi i disseny d’eines que puguin facilitar la tasca d’aquests professionals alhora que incidir d’una manera més eficaç en l’empoderament juvenil.

Enllaç al qüestionari: (versió catalana): http://serveisfep.udg.edu/formularis/view.php?id=230786

Enllaç al qüestionari: (versió castellana): http://serveisfep.udg.edu/formularis/view.php?id=229796

Enllaç al qüestionari (versió gallega): http://serveisfep.udg.edu/formularis/view.php?id=231315

Enllaç al qüestionari (versió basca): http://serveisfep.udg.edu/formularis/view.php?id=231479