Disponible la Rúbrica per a l’avaluació d’accions i programes socioeducatius d’empoderament juvenil

L’Equip HEBE ha donat per finalitzada la proposta de Rúbrica per l’avaluació d’accions i programes socioeducatius d’empoderament juvenil. Un cop seleccionades i validades les dimensions i els indicadors d’empoderament, es van construir els diferents escenaris de desenvolupament per a cada indicador.

Aquesta eina ha estat validada i aplicada com a prova pilot a 15 projectes socioeducatius. El resultat final és el que es presenta en aquest document.


Rúbrica para la evaluación de acciones y proyectos socioeducativos de empoderamiento juvenil 


En l’actualitat l’equip HEBE està treballant en el disseny d’una aplicació informàtica a partir d’aquesta rúbrica de manera que es faciliti l’entrada de dades, l’anàlisi de les diferents dimensions i l’avaluació d’aquests programes socioeducatius.