El projecte HEBE ja té preparat el qüestionari que ha d’arribar a 1000 professionals que treballen amb joves

El dijous 10 d’octubre els investigadors del Projecte HEBE es van trobar en una reunió plenària a la Universitat Autònoma de Barcelona per tal de coordinar les diferents línies recerca d’aquest projecte.

Ja hi ha a punt el qüestionari que ha de permetre conèixer com treballen l’empoderament juvenil una mostra de 1000 professionals de cinc comunitats autònomes (Galícia, Andalusia, Madrid, Euskadi i Catalunya). Es preveu arribar a educadors, tècnics de joventut, dinamitzadors juvenils, professionals de la formació ocupacional, etc. amb la finalitat d’aprofundir en les estratègies, obstacles, recursos i altres factors que poden ajudar a conèixer millor com afavorir l’empoderament dels joves. Es preveu portar a terme aquest treball de camp a partir del novembre del 2019.