Continuen els Focus Group del Projecte HEBE

El passat divendres dia 12 d’abril, al plató de la Universitat Pompeu Fabra, es va realitzar una nova trobada amb els educadors i educadores que participen en el Projecte HEBE.

En aquesta tercera reunió en forma de focus group, es va discutir, principalment, sobre quina és l’arquitectura que tenen els processos d’empoderament. Aquesta premissa suggerida per l’equip de la recerca va anar succeïda d’altres preguntes que, al llarg de la discussió, llançaven i responien els mateixos educadors i educadores:

  • Quins elements ens fan pensar que un/a jove s’ha apoderat?
  • Quines metodologies fem servir a l’hora d’iniciar les intervencions?
  • Quines fases detectem en els processos d’empoderament?

La sessió es va enregistrar i es podrà veure pròximament, juntament amb els quaderns de camp i les peces audiovisuals que estan realitzant els educadors i educadores participants.

El resultat de tota aquesta discussió i reflexió en diversos formats aporta a la recerca una visió més àmplia i contrastada de la manera com educadors i educadores de diversos àmbits entenen i treballen els processos d’empoderament, parlant des de l’experiència directa i revistant la seva feina des d’una mirada més reflexiva i analítica.