Investigadora

Sonia Páez de la Torre (Argentina, 1984). Llicenciada en Art (2010) per la Universitat de Tucumán, Màster en Joventut i Societat (2014) per la Universitat de Girona, i Doctorant (FI, AGAUR, 2015) de l’Escola Educativa de la Universitat de Girona. Durant els seus estudis universitaris, treballà a la Càtedra de “Literatura Hispanoamericana I” (2005-2008) on va desenvolupar  activitats de docència, recerca i activitats educatives informals. Durant el 2009 i 2010 va rebre una beca de la Secretaria Tècnica i Científica de la Universitat Nacional de Tucumán per desenvolupar el seu projecte de recerca i finalitzar els seus estudis. Ha treballat com a professora a diverses escoles secundàries (2008-2013). Ha aprofundit en els coneixements de Psicologia Social (2010-2012). El 2012 va començar a estudiar Joventut en crear el GRUPEJU (Grup d’Interès en Estudis de Joventut). Va realitzar activitats d’assistència acadèmica (AGAUR) dissenyades per donar suport a professors del Departament d’Educació Social de la Universitat de Girona (2013-2014). Col·labora en els equips de recerca HEBE (Universitat de Girona) i JOVIS (Universitat de Lleida) des del 2014.

Publicacions:

Páez de la Torre, S. (2007). Cosa de Negros de Washington Cucurto. Telar. Revista del Instituto Interdisciplinario de Literatura Latinoamericana (IELA).  Año IV- Nº 5, pp. 224, 225.

Páez de la Torre, S. (2008). La transculturación en una novela puertorriqueña. Revista Humanitas. Tucumán, UNT, Fac. de Filosofía y Letras,  Año XXVI (Nº 34) pp. 236 -249.

Páez de la Torre, S. (2009) “El cuento literario en niños tucumanos de EGB 2. Prácticas discursivas simbólico- culturales de la literatura”. Actas de Congreso Terceras Jornadas de Jóvenes Investigadores U.N.T. Organizado por UNT. Tucumán, Argentina, Junio de 2009. Publicado en CD ISBN: 978-987-1366-38-5..

Páez de la Torre, S. (2010) “La escritura literaria de niños tucumanos: el cuento como discurso simbólico de indagación socio-cultural”. Actas de Congreso IV Jornadas de Jóvenes Investigadores la U.N.T.-CONICET. Organizado por UNT-CONICET, Tucumán, Argentina, Junio de 2010. Publicación en  CD ISBN: 978-987-1366-54-5-.

Páez de la Torre, S. (2014).  Movimientos juveniles y estudiantiles contemporáneos. La Toma de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina (2013) Tesis de maestría interuniversitaria en Juventud y Sociedad. Universidad de Girona, Girona.