Investigadora

Es dedica principalment a l’ensenyament en centres d’educació infantil, àrees de joventut, organitzacions d’integració social i laboral de persones en situació de desavantatge social i organitzacions per persones amb discapacitat intel·lectual. Es professora associada a la Facultat de Formació del Professorat i l’Educació de la UAM des del 2011, avaluadora del Consell d’Experts de la Revista Pedagogia Social de la Universitat Pablo de Olavide (Sevilla), i pertany al Consell de Redacció de la Revista Tendències Pedagògiques del Departament de Teoria i Didàctica de l’Educació de la UAM.

Les seves linees d’investigació són el lleure com a factor de desenvolupament humà, les polítiques de joventut a nivell supranacional, la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat, i la innovació i direcció d’organitzacions educatives en la societat del coneixement.

És membre del grup d’investigació GIPDI (Grup d’Investigació per la Inclusió Social i Laboral de Persones amb Discapacitat Intel·lectual), reconegut per la Universitat Autònoma de Madrid, on és la coordinadora tecnològica essent coordinadora de la línea d’investigació d’Oci i Gestió del Temps Lliure.

També pertany a la Societat Iberoamericana de Pedagogia Social (SIPS) i al grup de joves investigadors de la mateixa (JIPS).

Publicacions:

“Marco de cualificación europeo: adquisición de competencias tecnológicas en los programas de ocio y tiempo libre para jóvenes”. I Seminario Internacional en Educación para el Siglo XXI. Segovia, 2015.

“Marco de cualificación sectorial de la animación sociocultural: enfoque para la integración de perfiles profesionales”. III Jornada “Pedagogía Social, Universidad y Sociedad”. UNED. Madrid, 2015

“Políticas de evaluación de la calidad educativa en España”. II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación. Granada, 2014.

“Competences required of socio-cultural agents for a quality intervention” ECER 2013 Istanbul – European Conference on Educational Research. Estambul, 2013.

“Quality in education inclusion. Students with intellectual disability in the university context. Description and evaluation of the job placement program” ECER 2013 Istanbul – European Conference on Educational Research. Estambul, 2013.

“Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la animación sociocultural: ocio del siglo XXI” V Coloquio Internacional en Animación Sociocultural. Cultura, Educación y Ciudadanía. Zaragoza, 2012.

“Competencias complementarias en diferentes ámbitos educativos: educación formal y animación sociocultural” II Jornada Monográfica sobre “Pedagogía Social y Educación Social. Una mirada al futuro”. Madrid, 2011.

“Competencias complementarias en diferentes ámbitos educativos: formal y no formal” Congreso Internacional sobre investigación e innovación de la docencia universitaria en el EEES (Innovadoc). Madrid, 2009.