Investigadora

La Doctora Pilar Pineda-Herrero té una plaça de professora associada d’Economia de l’Educació i Formació en Organitzacions de la Universitat Autònoma de Barcelona des de l’any 2000. Pilar és una experta en avaluació de formació, directora del grup de recerca d’Eficàcia de la Formació (EFI) i membre del Grup de Recerca de Política Educacional i Formació (GIPE). Els seus camps de recerca són les polítiques d’aprenentatge vitalici, avaluació dels resultats de formació, eficàcia de VET i eduació i treball.

La Pilar ha dirigit diverses investigacions en avaluació de polítiques de formació, avaluació de resultats de formació i transferència d’aprenentatge. Ha participat en investigacions de dones i formació, en avaluació participativa de l’educació i en educació elevada. És autora de cinc llibres i més de 40 articles sobre educació i treball.

Publicacions:

Pineda-Herrero, P., Quesada-Pallarès, C., Espona-Barcons, E. & Mas-Torelló, O. (2015). How to measure the effectiveness of VET workplace learning: the FET-WL model. Education and Training. DOI: 10.1008/ET-12-2013-0141.

Quesada-Pallarès, C., Espona-Barcons, E., Ciraso-Calí, A., & Pineda-Herrero, P. (2015). La eficacia de la formación de los trabajadores de la Administración pública española: comparando la formación presencial con la eLearning. Revista del CLAD Reforma y Democracia, 61, 107-133

Fernandez-Salinero, C., Pineda-Herrero, P., Quesada-Pallarès, C., Villaseñor, K., & Espona Barcons, B. (2014). The Spanish training system: a qualitative analysis. Lifelong Learning in Europe.

Pineda-Herrero, P., Quesada-Pallarès, C., & Ciraso-Calí, A. (2014). Evaluation of Training Transfer Factors: The FET Model. In K. Schneider (Ed.), Transfer of Learning in Organizations (pp. 121-144).Switzerland: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-02093-8_8.

Quesada-Pallarès, C., Ciraso-Calí, A., Espona-Barcons, E., & Pineda-Herrero, P. (2014). Evaluación directa de la transferencia de la formación: estrategias e instrumentos de evaluación. In J. Gairín& A. Barrera, Organizaciones que aprenden y generan conocimiento (pp. 510-525). Madrid: WoltersKluwer.