Investigador

Narcís Turon és cap del Departament de Polítiques de Joventut de la ciutat de Girona. Durant vint-i-cinc anys ha treballat en polítiques de joventut de manera local, conduint projectes enllaçats a la promoció de la contractació juvenil, l’accés dels joves a l’habitatge, l’assoliment educatiu, informació i cultura per a joves, polítiques preventives de salut, lleure educatiu i direcció d’espais públics per a joves. És Professor Assistent de Pedagogia a la Universitat de Girona. Les matèries de les seves classes són l’evaluació de projectes, programes i polítiques de joventut.

Publicacions:

Novella, A.; Úcar, X.; Turon, N.; Rodrigo, P.; Arenillas, M.; Páez, J. (2016). “El empoderamiento juvenil desde los jóvenes. Procesos de evaluación participativa” en Soler, P.; Bellera, J.; Planas, A. (Eds.) (2016). Pedagogía Social, Juventud y Transformaciones Sociales. Girona: Pedagogía Social, Juventud y Transformaciones Sociales, pp. 329-335.  ISBN: 978 84 8458 472 8