Investigadora

Graduada en Educació Social a la Universitat de Lleida (UdL – 2016) i màster en Recerca en Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB – 2017).  També és tècnica en Integració Social. En l’actualitat, és investigadora predoctoral FPU al Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la UAB on està cursant el Doctorat en Educació. La seva tesi es centra en l’anàlisi de la dimensió ètica i els valors implicats en les relacions socioeducatives dins l’àmbit de l’educació social i la pedagogia social. Anteriorment, ha realitzat dues beques de col·laboració a la recerca al grup de recerca EMIGRA (2017) a la UAB i al grup de recerca GRISIJ a la UdL (2016). Membre de la Societat Iberoamericana de Pedagogia Social (SIPS) i del grup de Joves investigadors de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogia Social (JIPS).