Investigador

Juan González-Martínez és doctor en Lingüística Aplicada i Tecnologia Educativa i professor Serra Húnter del departament de Pedagogia de la Universitat de Girona. La seva recerca dels darrers anys s’ha centrat en l’anàlisi de les potencialitats de les TIC en contextos educatius formals, així com en les competències i destreses digitals necessàries per al ciutadà, per a l’estudiant i per al docent del segle XXI. Ha participat en diferents projectes de recerca competitius sobre MUVEs (Simul@ i Simul@b). Ha estat professor de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat Rovira i Virgili, on ha coordinat el Màster en Tecnologia Educativa (2013-2017). Col·labora amb la Universitat Autònoma de Querétaro (Mèxic).

Publicacions:

Cela-Ranilla, J., Esteve-González, V., Esteve-Mon, F. M., González Martínez, J., & Gisbert-Cervera, M. (2017). El docente en la sociedad digital: una propuesta basada en la Pedagogía Transformativa y en la Tecnología Avanzada. Profesorado. Revista de Currículum Y Formación Del Profesorado, 21(1), 403–422. Retrieved from https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/58073/35585

González Martínez, J., & Martínez Rodríguez, F. (2017). La percepción de los estudiantes acerca de la presencia de las TIC en la universidad. Un estudio en el ámbito de la ingeniería en Colombia. EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 59, 1–15. Retrieved from http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/851/pdf

Esteve-González, V., González Martínez, J., Gisbert Cervera, M., & Cela-Ranilla, J. (2017). La Presencia Social En Entornos Virtuales 3D: Reflexiones a Partir De Una Experiencia En La Universidad. Pixel-Bit Revista de Medios Y Educacion, 50, 137–146. https://doi.org/10.12795/pixelbit.2017.i50.09

Martínez, J. G., Fortuño, M. L., & Vidal, C. E. (2016). Social networks and higher education: The attitudes of university students towards the educational use of social networks, back to test. Education in the Knowledge Society, 17(2). https://doi.org/10.14201/eks20161722138

Carrera Farran, F. X., González Martínez, J., & Coiduras Rodríguez, J. L. (2016). Ética e investigación en Tecnología Educativa: necesidades, oportunidades y retos. Revista Interuniversitaria de Investigación En Tecnología Educativa, 0, 34–43.

Gisbert Cervera, M., González Martínez, J., & Esteve Mon, F. M. (2016). Competencia digital y competencia digital docente: una panorámica sobre el estado de la cuestión. Revista Interuniversitaria de Investigación En Tecnología Educativa, 0(Junio), 74–83. https://doi.org/10.6018/RIITE2016/257631

Olcott, D., Carrera Farran, X., Gallardo Echenique, E. E., & González Martínez, J. (2015). Ethics and Education in the Digital Age: Global Perspectives and Strategies for Local Transformation in Catalonia. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 12(2), 59. https://doi.org/10.7238/rusc.v12i2.2455