Investigador

Héctor Núñez obtingué el Doctorat en educació el 2014 a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). També és graduat en Educació Social a la Universitat de Santiago de Compostela. Ha estat treballant com a professor al Departament de Pedagogia Social de la UAB des del 2008. La recerca del seu doctorat estava centrada en sistemes centrats en els participants per prendre mesures en comunitats. Ha desenvolupat etapes de recerca al Center for Research on Educational and Community Services (CRECS) a la Universitat d’Ottawa (Canadà). És membre del grup interdisciplinari de Polítiques Educatives (GIPE-IGEP) i la Societat iberoamericana de Pedagogia Social.

Publicacions:

Núñez, H. (2015). Les competències en l’àmbit de la infància i l’adolescència en risc. En: Feixas, M.,  Jariot, M. i Tomàs-Folch, M. (Coords.). El pràcticum de pedagogia i educació social. Competències i recursos, 231, 99-104. Bellaterra: Servei de Publicacions UAB.

Núñez, H.,  Crespo, E., Llena-Berñe, A. y Úcar, X. (2014). Enfoques de evaluación orientados a la participación en los procesos de acción comunitaria. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 24, 79-103.

Núñez, H. & Úcar, X. (2013). Participatory evaluation of community actions as social and educational intervention strategy. Theoretical and methodological contributions. PEDAGOGY Theory & Praxis (University of Ioannina, Greece), 6, 44-55.

Núñez, H., Úcar, X. & Pineda, P. (2012). Participatory evaluation of Community Development Plans (CDPs) in Catalonia, Spain. Pp. 52 – 59. In Mick Carpenterand Rod Purcell (Ed.) The Lisbon Papers: Transformative leadership and empowering communities. Community Development Journal (CDJ) Ltd, International Association for Community Development (IACD).

Úcar, X., Pineda, P. & Núñez, H. (2011). “Participatory Evaluation: a method to empower communities” pp. 359-364. En Pixel (Ed.) International Conference “The future of education”. Conference proceedings. Milano. Simonelli Editore. University Press. (ISBN: 978-88-7647-647-1).