Investigador

Caye Gómez és Llicenciat en Psicopedagogia i expert en la planificació i avaluació de projectes socials. Professor associat a la Universitat de Girona des del 2006, ha impartit docència en diferents assignatures en el marc de la planificació de projectes socials i en l’anàlisi de la pràctica socioeducativa.

Treballa a Càritas des del 2002, on ha desenvolupat diferents encàrrecs tècnics en l’àmbit d’infància i família i l’orientació i inserció sociolaboral. Des del 2005 ha desenvolupat diferents tasques directives com a coordinador de projectes educatius i en la direcció tècnica dels programes i projectes de l’entitat. Actualment treballa com a gerent d’un projecte de partenariat amb participació de l’administració pública i entitats del tercer sector gestionat per Càritas.