Investigadora

Nascuda a Figueres l’any 1954, Pilar Heras és doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona (UB) i professora en aquesta Universitat des del 1985. Coordinadora del grup de recerca consolidat Grup de Pedagogia Social per a la inclusió i la cohesió social (GPS-UB) i directora del màster propi de la UB Execució penal a la Comunitat i Justícia Restaurativa (anteriorment, Postgrau d’Execució Penal a la Comunitat) en coresponsabilitat entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, entitats del tercer sector i universitats catalanes.

Ha estat directora dels Serveis Territorials de Benestar i Família a Girona des del febrer de 2004 fins al juny de 2006 i fundadora i membre del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya fins al 2016. És membre de diversos organismes d’institucions acadèmiques i socials o sociosanitàries, així com també col·laboradora del món associatiu en el camp de l’acció social.

En l’àmbit universitari ha dut a terme diverses recerques sobre reinserció social i laboral de persones privades de llibertat. Docent en l’àmbit de la pedagogia social en diferents temàtiques: interculturalitat, polítiques socials, gènere, desenvolupament humà, serveis socials, execució penal. En l’actualitat també coordina el màster oficial d’Intervencions Socials i Educatives (UB). Té publicacions sobre reinserció social i laboral (2014, 2015, 2016), reinserció postpenitenciària (2015), justícia juvenil (2008), coresponsabilitat entre administracions i tercer sector en l’acció social i penal (2013, 2014).