Investigadora

Judit Font Redolad és Professora Assistent en Treball Social al Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona. Té un Màster en Joventut i Societat de la Universitat de Girona i Grau en Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat en projectes i acció social relacionada amb migració, joventut i polítiques laborals a Barcelona i Girona. Actualment treballa com a Coordinadora del Projecte “Ateneu Popular 9 Barris” a Barcelona.
Actualment és doctorand i els seus interessos de recerca són les noves formes de marginalitat urbana i la seva influència en la joventut, l’impacte de les polítiques laborals i l’anàlisi del discurs de l’exclusió.

Publicacions:

Font, J. (2013) “Joves, marginalitat urbana i territori a Salt: la múltiple condició estigmatitzada” a Arxiu d’Etnografia de Catalunya. Revista d’Antropologia Social, Núm. 13

Font, J. (2012) “Salt city: el barri com a refugi i amenaça. Apropiacions de l’espai públic i resistències dels joves de Salt davant l’exclusió i l’estigma” a Pedagogia i Treball Social. Revista de ciències socials aplicades. 2012. Núm. 4 Girona