Llicenciada en Filologia Àrab i també en Antropologia Social i Màster en “Investigació bàsica i aplicada en antropologia” amb  “En terra de ningú. Migració i prostitució entre adolescents no acompanyades de l’Europa del Est a Catalunya.

Treballa des de l’any 1999 en la intervenció social amb col·lectius de joves en vulnerabilitat social, principalment amb migrants, i des del 2003 ho combina amb la recerca aplicada i el disseny i gestió de projectes d’acció social, des d’organismes públics o des de l’Associació Grup IFAM. Apropant-se a les pràctiques socials des del paradigma de la innovació social, impulsant metodologies innovadores des de l’empoderament a tots els contextos educatius possibles – com el Projecte YOUTHME-, incentivant els processos col·laboratius dels grups, i exploradora constant i incansable de la capacitat d’inventar, crear i arriscar per fer emergir l’ampli ventall de  les potencialitats del camp social. Si la innovació i la recerca no transformen la realitat, aquesta no és la meva revolució.