Investigadora

Agregada interina en el Departament de Teoria i Història de l’Educació de la Facultat d’Educación de la Universitat de Barcelona. Integrant del Grup d’Investigació en Educació Moral (GREM). Els temes d’investigació que desenvolupa són la participació a l’escola, la participació ciutadana, els consells infantils i l’empoderament juvenil. Co-Investigadora del projecte “Los consejos infantiles. Nuevas formas de participación política y cívica de los niños y las niñas de Cataluña” (Recercaixa, 2014).

Publicacions:

Infant, participació i ciutat. El consell d’infants, un exercici de ciutadania. Barcelona. (Horsori , 2013); Participación y construcción de la ciudadanía. (en Novella et al., Graó 2014). http://www.ub.edu/GREM/professorat/ana-maria-novella-camara/

Soler, P.; Novella, A.M.; Planas, A. (2015). Les estructures de participació juvenil a Catalunya d’ençà de la transició democràtica. Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació, 25, 211-237.
http://revistes.iec.cat/index.php/EduH/article/viewArticle/137444

Publicat en anglès: Soler, P.; Novella, A.M.; Planas, A. (2015). The structures of youth participation in Catalonia since the democratic transition. Catalan Social Sciences Review, 5, 107-128. [http://revistes.iec.cat/index.php/CSSr/article/view/139406]

Novella, A. (2014). L’arquitectura de la participació infantil, construïda “amb i des dels infants”. FEDAIA, Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència, 3

Agud, I., Novella, A., i Llena, A. i (2014). Conditions for effective children’s participation. According to children’s voices. Revista de cercetare [i interven]ie social, 46, 9-21

Novella, A.; Llena, A.; Noguera, E.; Gómez, M.; Morata, T.; Trilla, J.; Agud, I; i Cifre-Mas J. (2014). Participación infantil y construcción de la ciudadanía. Barcelona: Graó.

Martín, X.; Novella, A. y Puig, J.M. (2013). Citizenship without certainties. Encounters on Education, 14, 99-116.

Novella, A., Agud, I., Llena, A. i Trilla, J. (2013). El concepto de ciudadanía construido por jóvenes que vivieron experiencias de participación infantil. Bordón, 65 (3), 93-108.