Definint el Projecte HEBE

El Projecte-HEBE és una recerca finançada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat sobre l’apoderament juvenil: els espais, moments i processos que hi intervenen. La recerca està realitzada en col·laboració amb quatre universitats catalanes: Universitat de Girona (responsable del projecte), Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.

L’apoderament juvenil, concepte que s’ha definit en la part inicial de la recerca, fa referència al procés d’adquisició individual d’aptituds, habilitats i coneixements per fer front als reptes i dificultats de la societat del segle XXI. En els darrers anys, el concepte d’apoderament ha estat molt present en les polítiques de joventut, discursos polítics o estratègies pedagògiques però no ha trobat una definició precisa. Els dos objectius finals d’aquesta recerca són, per una banda, tractar de definir l’apoderament juvenil i, de l’altra, definir i identificar quins són els espais, moments i processos que intervenen en aquest procés d’apoderament.

Rodatge focus group Projecte HEBEPer assolir el primer objectiu, s’ha profunditzat en el concepte d’apoderament a través de l’anàlisi teòric del terme. Per tal d’assolir el segon objectiu, s’han emprat les següents metodologies: un qüestionari als joves sobre la seva perspectiva respecte l’apoderament, l’anàlisi i relectura de relats de vida de grups de joves, l’anàlisi dels resultats per a la confecció d’una bateria d’indicadors d’apoderament i, finalment, el Taller de Pedagogia Audiovisual que ha donat peu a la creació del webdoc Projecte-HEBE.

Metodologia de la investigació

Per tal d’assolir els objectius anteriorment detallats, s’utilitzen les següents tres metodologies d’investigació: els relats de vida d’una mostra representativa de joves, l’evaluació participativa a partir d’un qüestionari i, finalment, la realització d’un documental interactiu com a eina d’anàlisi i reflexió sobre l’apoderament juvenil.

En una primera fase del Projecte-HEBE s’ha treballat en la conceptualització del concepte d’apoderament, treballant i analitzant el marc teòric existent. L’objectiu d’aquesta primera fase ha estat el de tractar de definir el concepte d’apoderament.

En una segona fase del Projecte-HEBE s’han establert una sèrie d’indicadors d’apoderament obtinguts en el marc del projecte interuniversitari d’investigació: l’evaluació participativa d’accions comunitàries com a metodologia de l’aprenentatge per a l’apoderament individual i comunitari. Els indicadors han estat contrastats i validats tant per part de la literatura científica existetnt com per experts ene el camp de l’apoderament. Els indicadors d’apoderament validats han estat contrastats amb diversos joves a través de 4 processos d’evaluació participativa i la realització de 6 relats de vida.

En una tercera fase del Projecte-HEBE s’ha confeccionat un qüestionari a joves sobre l’apoderament i amb la finalitat de determinar quin és el nivell d’apoderament entre els joves, a quines edats es produeix i, també, validar la hipòtesi de la investigació sobre els espais, moments i processos d’apoderament.

En una quarta fase del Projecte-HEBE s’ha realitzat el webdoc HEBE (documental interactiu sobre l’apoderament juvenil) amb la doble finalitat de: dissenyar una metodologia participativa d’investigació sobre l’apoderament i crear una plataforma interactiva per compartit les experiències d’apoderament.

En una cinquena fase del Projecte-HEBE s’ha plantejat la triangulació dels resultats obtinguts a través de les diverses metodologies aplicades per tal d’extreure’n les conclusions de la investigació.

Presentació 2014-2017

El passat dimecres 13 de desembre de 2017, a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona va tenir lloc la presentació d’alguns dels resultats de la recerca del PROJECTE HEBE: L’apoderament dels joves: anàlisis dels moments, espais i processos que contribueixen a l’apoderament juvenil (Ref.: EDU2013-42979-R).

Podeu veure un resum de la jornada a:

O bé, escollir quina intervenció de la presentació us interessa:

PONÈNCIES ACADÈMIQUES

Plantejament de la recerca i lliurament de l’informe final, Pere Soler (UdG)

El model pedagògic d’apoderament juvenil, Pere Soler (UdG)

Dades sobre apoderament juvenil, Pilar Pineda (UAB)

Què aporten els joves a l’apoderament juvenil?, Xavier Úcar (UAB)

Variables de l’apoderament juvenil, Anna Planas (UdG)

El relat dels joves: Relats de vida, Asun Llena (UB)

Web HEBE i Webdoc, Manel Jiménez (UPF)

A l’acte, a més de les presentacions dels investigadors i de les investigadores de la recerca, hi van participar diferents artistes de teatre, música, dibuix i dansa, donant diferents punts de vista i de reflexió al voltant de l’apoderament juvenil.

ARTISTES

Teatre amb LaNaveVa

BabaFlow, rap en català

WithLeftHand, relatoria visual

Salvia Dansa, dansa i música

MATERIALS

Els materials generats per la recerca, i facilitats el dia de la presentació van ser:

Informe de resultats (PDF) Infografia (JPG) Presentació PPT final (PDF)

IMATGES

Imatges de l’acte de presentació: