Definint el Projecte HEBE

El Projecte-HEBE és una recerca finançada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat sobre l’apoderament juvenil: els espais, moments i processos que hi intervenen. La recerca està realitzada en col·laboració amb quatre universitats catalanes: Universitat de Girona (responsable del projecte), Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.

L’apoderament juvenil, concepte que s’ha definit en la part inicial de la recerca, fa referència al procés d’adquisició individual d’aptituds, habilitats i coneixements per fer front als reptes i dificultats de la societat del segle XXI. En els darrers anys, el concepte d’apoderament ha estat molt present en les polítiques de joventut, discursos polítics o estratègies pedagògiques però no ha trobat una definició precisa. Els dos objectius finals d’aquesta recerca són, per una banda, tractar de definir l’apoderament juvenil i, de l’altra, definir i identificar quins són els espais, moments i processos que intervenen en aquest procés d’apoderament.

Rodatge focus group Projecte HEBEPer assolir el primer objectiu, s’ha profunditzat en el concepte d’apoderament a través de l’anàlisi teòric del terme. Per tal d’assolir el segon objectiu, s’han emprat les següents metodologies: un qüestionari als joves sobre la seva perspectiva respecte l’apoderament, l’anàlisi i relectura de relats de vida de grups de joves, l’anàlisi dels resultats per a la confecció d’una bateria d’indicadors d’apoderament i, finalment, el Taller de Pedagogia Audiovisual que ha donat peu a la creació del webdoc Projecte-HEBE.

 

Metodologia de la investigació

Per tal d’assolir els objectius anteriorment detallats, s’utilitzen les següents tres metodologies d’investigació: els relats de vida d’una mostra representativa de joves, l’evaluació participativa a partir d’un qüestionari i, finalment, la realització d’un documental interactiu com a eina d’anàlisi i reflexió sobre l’apoderament juvenil.

En una primera fase del Projecte-HEBE s’ha treballat en la conceptualització del concepte d’apoderament, treballant i analitzant el marc teòric existent. L’objectiu d’aquesta primera fase ha estat el de tractar de definir el concepte d’apoderament.

En una segona fase del Projecte-HEBE s’han establert una sèrie d’indicadors d’apoderament obtinguts en el marc del projecte interuniversitari d’investigació: l’evaluació participativa d’accions comunitàries com a metodologia de l’aprenentatge per a l’apoderament individual i comunitari. Els indicadors han estat contrastats i validats tant per part de la literatura científica existetnt com per experts ene el camp de l’apoderament. Els indicadors d’apoderament validats han estat contrastats amb diversos joves a través de 4 processos d’evaluació participativa i la realització de 6 relats de vida.

En una tercera fase del Projecte-HEBE s’ha confeccionat un qüestionari a joves sobre l’apoderament i amb la finalitat de determinar quin és el nivell d’apoderament entre els joves, a quines edats es produeix i, també, validar la hipòtesi de la investigació sobre els espais, moments i processos d’apoderament.

En una quarta fase del Projecte-HEBE s’ha realitzat el webdoc HEBE (documental interactiu sobre l’apoderament juvenil) amb la doble finalitat de: dissenyar una metodologia participativa d’investigació sobre l’apoderament i crear una plataforma interactiva per compartit les experiències d’apoderament.

En una cinquena fase del Projecte-HEBE s’ha plantejat la triangulació dels resultats obtinguts a través de les diverses metodologies aplicades per tal d’extreure’n les conclusions de la investigació.

 

Presentació 2014-2017

El passat dimecres 13 de desembre de 2017, a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona va tenir lloc la presentació d’alguns dels resultats de la recerca del PROJECTE HEBE: L’apoderament dels joves: anàlisis dels moments, espais i processos que contribueixen a l’apoderament juvenil (Ref.: EDU2013-42979-R). Aquest projecte compta amb la participació de la Universitat de Girona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Autònoma de Madrid.

Podeu veure un resum de la jornada a:

 

Què afavoreix l’apoderament juvenil? Quins són els espais més rellevants, els moments més influents? Quin és el paper dels adults i el de les institucions? Aquests, entre d’altres, són alguns dels punts que es tractaren.

L’acte, presentat per Sònia Páez de la Torre, va comptar amb la participació de molts dels investigadors i de les investigadores de la recerca, Pere Soler i Anna Planas de la UdG, Manel Jiménez de la UPF, Xavier Úcar i Pilar Pineda de la UAB i Asun Llena de la UB.

També es va presentar el webdoc del projecte, una proposta innovadora de relat de vida, amb la participació d’un grup de joves, on expliquen els seus processos d’apoderament.

 

PRESENTACIONS DE RESULTATS

 

Plantejament de la recerca i lliurament de l’informe final, Pere Soler (UdG)

Pere Soler, investigador principal del projecte HEBE, introdueix la jornada de presentació dels primers resultats del projecte HEBE, 2014-2017

El model pedagògic d’apoderament juvenil, Pere Soler (UdG)

Pere Soler, professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, presenta el concepte d’apoderament juvenil i els espais, processos i moments que l’afavoreixen, segons els primers resultats de la recerca del Projecte HEBE.

Dades sobre apoderament juvenil, Pilar Pineda (UAB)

Pilar Pineda de la Universitat Autònoma de Barcelona, presenta els principals resultats de respostes de joves sobre una mostra de prop d’un miler de joves sobre l’apoderament juvenil.

Què aporten els joves a l’apoderament juvenil?, Xavier Úcar (UAB)

Xavier Úcar, de la Universitat Autònoma de Barcelona, presenta el procés d’avaluació participativa amb joves i l’aportació del mateix a la recerca

Variables de l’apoderament juvenil, Anna Planas (UdG)

Anna Planas, de la Universitat de Girona, presenta el procés metodològic i les variables i els indicadors d’apoderament identificats en el marc de la recerca del Projecte HEBE

El relat dels joves: Relats de vida, Asun Llena (UB)

Asun Llena de la Universitat de Barcelona, presenta els relats de vida, una eina utilitzada en la recerca del Projecte HEBE per recollir la veu i experiències d’alguns joves participants al projecte.

Web HEBE i Webdoc, Manel Jiménez (UPF)

Manel Jiménez de la Universitat Pompeu Fabra, presenta el webdoc del Projecte HEBE, el procés metodològic que s’ha fet servir, així com els reptes futurs d’ús d’aquesta eina audiovisual i participativa.

 

MATERIALS

Els materials generats per la recerca, i facilitats el dia de la presentació van ser:

Informe de resultats (PDF)

L’Informe de resultats recull, de manera concisa, els principals resultats de la primera fase de la recerca del projecte HEBE, així com les publicacions documentals relacionades amb la mateixa.

Infografia (JPG)

Document visual dels principals conceptes de la recerca: concepte d’apoderament, espais d’apoderament i orientacions per afavorir l’apoderament juvenil.

Presentació PPT final (PDF)

Us podeu descarregar la presentació que es va fer servir a les presentacions acadèmiques de la jornada.

Relatoria visual (JPG)

Durant la presentació es van realitzar dibuixos que, de manera gràfica, reflecteixen els continguts de la jornada.

 

ARTISTES

A l’acte, a més de les presentacions dels investigadors i de les investigadores de la recerca, hi van participar diferents artistes de teatre, música, dibuix i dansa, donant diferents punts de vista i de reflexió al voltant de l’apoderament juvenil.

Teatre amb LaNaveVa

BabaFlow, rap en català

WithLeftHand, relatoria visual

Salvia Dansa, dansa i música

 

IMATGES

Imatges de l’acte de presentació:

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.