El projecte

El Projecte HEBE és una recerca que se centra en l’empoderament juvenil. Vol aprofundir en aquest concepte, en les implicacions que comporta, en com ho viuen els joves i en el treball que fan o poden fer els educadors i educadores a través dels diferents programes i serveis adreçats als joves amb aquesta finalitat

Més informació sobre el projecte.

El concepte d’empoderament juvenil

El concepte d’empoderament juvenil amb el que es treballa en aquesta recerca insisteix en la idea de no responsabilitzar d’aquest procés al jove individualment o als joves col·lectivament, així com tampoc compartir aquesta responsabilitat només amb la comunitat. Creiem que les polítiques públiques són en bona part responsables de les possibilitats d’empoderament que els i les joves tenen a l’abast, perquè d’elles en depenen en bona part els recursos, serveis i programes que poden limitar o potenciar les seves capacitats i, en definitiva, les seves oportunitats d’empoderament.

Més informació sobre el concepte d’empoderament juvenil.

Objectius

El Projecte HEBE s’inicia el 2014 i des d’aquell moment s’està treballant en diferents objectius:

  • Definir i identificar quins són els espais, moments i processos que intervenen en l’empoderament dels joves.
  • Identificar els factors potenciadors i limitadors de l’empoderament juvenil a través de l’anàlisi de discursos i pràctiques d’educadors i educadores.Més informació sobre els objectius del projecte.

Més informació sobre els objectius.

Metodologia de la investigació

Per assolir els objectius d’aquest projecte, la recerca s’estructura a partir de diferents línies d’acció en les quals s’aplica un enfocament metodològic mixt: eines metodològiques quantitatives i qualitatives.

S’ha profunditzat en el concepte d’empoderament a través de l’anàlisi teòric del terme. S’ha aplicat un qüestionari als joves sobre la seva perspectiva respecte l’empoderament. També s’han fet lectura de relats de vida de grups de joves, l’anàlisi dels resultats per a la confecció d’una bateria d’indicadors d’empoderament i, finalment, el Taller de Pedagogia Audiovisual que ha donat peu a la creació del webdoc Projecte HEBE.

Més informació sobre la metodologia de la investigació.

Resultats de la recerca

Els resultats del Projecte HEBE han de servir per generar coneixement entre els educadors i per identificar els elements que millor satisfan les necessitats d’empoderament dels joves. A més, han de contribuir a la presa de decisions en diferents àmbits de les polítiques públiques.

Més informació sobre els resultats de la recerca.