Penúltim  Focus Group

El passat divendres 28 de juny es va dur a terme el penúltim Focus Group amb els educadors i les educadores al plató del Campus de Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra.

La primera part va consistir en una dinàmica on els i les mestres ordenaven en ordre de prioritat les nou dimensions que concreten l’empoderament juvenil: autoestima, responsabilitat, eficàcia, capacitat crítica, autonomia, treball en equip, identitat comunitària, meta-aprenentatges i participació.

En la segona part es feia una comparativa dels resultats i es posava en debat amb els i les participants, sorgint dinàmiques i sinergies força interessants pels resultats del projecte HEBE. S’obria un espai de preguntes sobre l’empoderament juvenil i sobre els seus factors potenciadors i limitadors.