Presentació sobre reptes de l’empoderament juvenil al Congrés Internacional SIPS

Membres de l’equip del Projecte Hebe han participat al Congrés Internacional – XXXI Seminari Interuniversitari de Pedagogia Social: “Pedagogia social, investigació i famílies”, a Palma de Mallorca (Illes Balears), presentant vàries comunicacions:

Pots consultar totes les comunicacions en Libro de resúmenes (per al document complet).

El Congrés es va celebrar del 21 al 23 de novembre de 2018.

Sobre el Congrés

El Congrés Internacional – XXXI Seminari Interuniversitari de Pedagogia Social cerca redefinir, actualitzar i aportar a la pedagogia social; responent als reptes, demandes i necessitats que la sociedtat actual planteja en relació al concepte i al fenomen de la família i l’educació social. L’acostament d’aquestes dues realitats és fonamental, tenint en compte que la família és una de les bases i dels instruments de l’educació social.

El Congrés Internacional – XXXI Seminari Interuniversitari de Pedagogia Social és un espai idoni on compartir models, teories, pràctiques i experiències sobre intervencions socioeducatives amb la família, i sobre les metodologies aplicades; avançant en models de treball basats en l’evidència empírica. Es proposen tres eixos temàtics:

1. Pedagogia social y família. Models i teories

2. Intervenció socioeducativa sobre infància, joventut i família. Pràctiques i experiències

3. Metodologies d’investigació a la Pedagogia Social

Per a més informació: aquí.