Nens, joves i les TIC.

El passat 19 i 20 de setembre de 2019, el Dr. Manel Jiménez, el Dr. Alan Salvadó i la Marta Lopera de la Universitat Pompeu Fabra van assistir al Congrés “Children and Adolescents in the era of SmartsScreens: Risks, Threats and Opportunities reloaded” que va tenir lloc a la Universitat de Salamanca. El congrés s’emmarcava dins de l’ECREA-CYM (European Communication Research and Education Association – Children, Youth and Media).

En aquest context, els tres investigadors van presentar part de la recerca d’HEBE sota el títol: “Youth empowerment from the creation of web docs: An educational and social impact” (català: “Empoderament juvenil des de la creació de web docs: un impacte educatiu i social”), en el que s’explorava com les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són percebudes com a elements clau en el procés educatiu dels adolescents. El web doc, com ja s’ha vist en prèvies publicacions, compte amb les experiències i reflexions de l’etapa de maduració de sis joves Damaris, Jaume, Daniela, Mohammed, Cristina i Sebas amb diferents antecedents i perfils culturals, educatius, familiars i socials a partir de creacions audiovisuals pròpies, en un format de relat de vida.

L’investigació manifestava així com els adolescents d’aquest web doc mitjançant l’ús de les diferents TIC permetien trencar els estereotips al voltant de la interculturalitat mitjançant els seus relats en primera persona en els quals es presenta una àmplia gamma d’aspectes com l’emancipació personal, la diversitat sexual, el culte religiós, els fluxos migratoris, els grups minoritaris o en risc d’exclusió, etc. D’aquesta manera el web doc exposa dues finalitats. Per una banda, (1) dissenyar una metodologia participativa d’investigació sobre l’empoderament, i així poder contribuir a la reflexió sobre com aquest “espai en línia” per a la representació de la diversitat pot esdevenir un espai per l’empoderament i posar-lo a disposició del públic per les seves contribucions en forma de ciència i participació ciutadana i d’altra banda (2) crear una plataforma interactiva per compartir les experiències d’apoderament al mateix temps que promou la visibilització de determinats perfils, col·lectius, temes i moments (fins i tot de caràcter històric) perquè els joves entenguin que la diversitat cultural és un element genuí i identificatiu. Per tant, el projecte mostrava, com a resultat final, com l’ús de “pantalles”, en aquest cas digitals i interactives, poden ser una oportunitat educativa.