III Congrés Internacional SEI2019: Societat, Educació i Inclusió

Membres de l’equip del Projecte HEBE van participar el passat 24, 25 i 26 d’abril al “III Congrés Internacional SEI 2019: Societat, Educació i Inclusió” a Granada, presentant ponència i la publicació del capítol de llibre amb l’editorial Wolters Kluwers: “Cofluencias entre la práctica y la investigación para el empoderamiento de la comunidad educativa” en el llibre La inclusión: una apuesta educativa y social.

En el congrés, organitzat pel Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat de Granada, Pilar Rodrigo i Carme Trull van exposar la doble dimensió de l’empoderament: la que evidencia creixement i capacitació dels professionals de l’àmbit educatiu i la que posa èmfasis en els protagonistes dels processos educatius. Van accentuar la importància de la dimensió comunitària com àmbit rellevant per avançar en les lògiques d’empoderament, prenent com a referència tres treballs d’investigació educativa, un dels quals era el Projecte HEBE.