Jornada d’intercanvis amb la Louise Jennings a Girona

El dia 8 d’abril vam fer una sessió formativa i d’intercanvi d’experiències entre els membres de l’equip Hebe de Girona i la Louise Jennings. El matí el vam destinar a presentar els projectes de recerca en els que estàvem implicats, tant l’equip de Girona com la Louise Jennings, per fer un posterior debat sobre l’empoderament i les seves aproximacions. Vam debatre, sobretot, sobre la importància de la dimensió crítica i comunitària que hauria de tenir l’empoderament, i com aquestes es desenvolupen en la pràctica. A la tarda vàrem visitar 3 serveis:

El Güell Espai Jove – equipament juvenil d’atenció socioeducativa que atén joves en edats compreses entre els 14 i els 29 anys. Intervenen en el projecte tres àrees: Ocupació, Joventut i Serveis Socials. Aquestes desenvolupen les seves accions en el projecte des de la lògica de la complementarietat i amb la nalitat de respondre a uns objectius comuns. El projecte contempla 4 àmbits d’intervenció: formació i ocupació, dinamització del temps lliure, participació i ciutadania i treball de carrer.

Per més informació vegeu: http://www2.girona.cat/ca/guell_presentacio

Casal Popular de Joves “El Moll” de Celrà – un espai assembleari i autogestionat per Joves de Celrà, constituït en associació sense ànim de lucre. L’Ajuntament va cedir aquest espai a la joventut del poble l’any 2013. L’objectiu del casal és ser un punt de trobada juvenil i de realització d’activitats que permetin potenciar l’autoorganització dels joves segons els seus interessos.

Per més informació vegeu: https://casalpopularjoveselmoll.wordpress.com/

Local Jove de Celrà – Equipament de titularitat municipal i exclusiu per a la joventut. Al local jove es potencia la trobada, l’intercanvi, la comunicació i el debat entre els joves. A més, es fan diferents activitats, xerrades i sortides al llarg de l’any. La intenció és que sigui un espai de referència, creació i debat de les persones joves a través de facilitar-los la decisió i la gestió del propi equipament, en contra de l’oferta de serveis que reflecteixen la capacitat de consum de la societat actual.

Per més informació vegeu: http://joventut.celra.cat/index.php/local-jove/qui-som