Investigador

Professor universitari des del 1976; a partir de 1995, com a Catedràtic de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Abans havia exercit també com a mestre de primària i com a educador en activitats d’animació sociocultural i de lleure. Ha estat Vicepresident de la Divisió de Ciències de l’Educació, Director del Departament de Teoria i Història de l’Educació, i Coordinador dels estudis de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Actualment és coordinador per aquesta Universitat del Màster Interuniversitari Juventut i Societat. Membre fundador del grup consolidat de recerca GREM (Grup de Recerca en Educació Moral de la Universitat de Barcelona); actualment és membre del Grup de Pedagogia Social (GPS), també consolidat i de la mateixa Universitat.

Publicacions

Autores (p.o. de firma): Gomez, M.; Morata, T.; Trilla, J.
Título: Childhood participation experiences in the memory
Revista: 911430 – Educational Review
Volumen: 68    Número: 2    Páginas, inicial: 189    final: 206    Año: 2016    Lugar de publicación: INGLATERRA    ISSN: 0013-1911

Autores (p.o. de firma): Trilla, J.; Ayuste, A.
Título: Non-formal Learning and Education. Policies, Practices and Discourses.
Revista: 011851 – Bulgarian Journal of Eduactional Research and Practice
Volumen: 86    Número: 7    Páginas, inicial: 974    final: 986    Año: 2014

Autores (p.o. de firma): Novella, A.; Agud, I.; Llena, A.; Trilla, J
Título: El concepto de ciudadanía construido por jóvenes que vivieron experiencias de participación infantil
Revista: 000962 – Bordón
Volumen: 65    Número: 3    Páginas, inicial: 93    final: 108    Año: 2013

Autores (p.o. de firma): Trilla, J.
Título: Propuestas conceptuales en torno al debate sobre educación para la ciudadanía.
Libro: J. M. Puig, Entre todos.Compartir la educación para la ciudadanía.
Editorial: ICE-Horsori
Volumen: —    Número: —    Páginas, inicial: 77    final: 92    Año: 2010    Lugar de publicación: Barcelona

Autores (p.o. de firma): Trilla, J.
Título: Prólogo.
Libro: Ortega Esteban, J. Delincuencia, reformatorio y educación liberadora.
Editorial: Ed. Amaru
Volumen: —    Número: —    Páginas, inicial: 9    final: 41    Año: 2010    Lugar de publicación: Salamanca (ESPAÑA)