Investigador

Xavier Úcar es Catedràtic de Pedagogia Social a la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialitzat en Pedagogia Social i Disseny i Avaluació de Programes de Desenvolupament Comunitari i Programes d’Animació Sociocultural. President de la “Societat Iberoamericana de Pedagogia Social” (SIPS) (2012). Co-director de la Col·lecció de llibres sobre “Acció comunitària i Acció socioeducativa” de Publicacions Graó (2006-2013). President de “Coordinadora per l’Animació Sociocultural de Catalunya” (CASC_CAT) (2009-2014). Ha escrit més de 100 publicacions que inclouen llibres, capítols de llibres i articles periodístics.

Publicacions:

KORNBECK, J.; ÚCAR, X. (Eds) (2015) Latin American Social Pedagogy: relaying concepts, values and methods between Europe and the Americas. Studies in Comparative Social pedagogies and International Social Work and Social policy, Vol. XXVIII. Bremen: EVH/Academicpress GmbH. (ISBN: 9783945021286)

ÚCAR, X.; HERAS, P.; SOLER, P. (2014) “La evaluación participativa de acciones comunitarias como metodología de aprendizaje para el empoderamiento personal y comunitario: Estudio de casos y procesos de empoderamiento” Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 2014, 24, pp. 21-47  ISSN: 1139-1723. © SIPS. DOI: 10.7179/PSRI_2014.24.02

ÚCAR, X. (2013) “Exploring different perspectives of Social Pedagogy: towards a complex and integrated approach”. Education Policy Analysis Archives, 21(36).

ORTEGA, J.; CARIDE, J.A.; ÚCAR, X. (2013) “La Pedagogía Social en la formación-profesionalización de los educadores y las educadoras sociales, o de cuando el pasado construye futuros”. RES. Revista de Educación Social.  Nº 17. Monográfico: “Rescatando la historia y las historias de la educación social”. 31 de Julio.

ÚCAR, X. (2011) “Social pedagogy: beyond disciplinary traditions and cultural contexts?” En J. Kornbeck; N. Rosendal Jensen (Eds.) Social Pedagogy for the entire human lifespan, (pp.125-156). Studies in Comparative Social pedagogies and International Social Work and Social policy, Vol. XXVIII. Bremen: Europäischer Hochschulverlag GmbH & Co. KG. (ISBN: 978-3-86741-647-4)