Investigadora

Myrte Monseny es Filòsofa (2001), Educadora Social (2004) i Tècnica de Joventut des del 2007; ha completat el seu doctorat en Educació el desembre de 2015 a la Universitat Autònoma de Barcelona. Treballa alhora com a professora associada al Departament de Pedagogia a la Universitat de Girona i com a Tècnica de Joventut a l’Agència Catalana de joventut, una organització de la Generalitat de Catalunya. Aquest fet permet combinar la reflexió acadèmica amb la pràctica professional. Autora de diverses comunicacions i un article titulat “Bases teòriques de la intervenció socioeducativa dels tècnics de joventut”.

Publicacions:

Monseny-Martínez, M., & Úcar Martínez, X. (2013). Bases teóricas de la intervención socioeducativa de los técnicos de juventud. Teoría de la Educación. Revista interuniversitaria, 24(1), 57-80.