Investigadora

Mireia Sala és sociòloga i té el màster en Investigació Social Aplicada per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i en Societat de la Informació i el Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

En l’actualitat, treballa com a investigadora a l’Observatori Català de la Joventut de l’Agència Catalana de la Joventut i és professora associada de la Universitat de Girona.

Ha participat en el desplegament de l’Enquesta Catalana de  la Joventut 2017 i és membre del grup de treball sobre joventut de l’Associació Catalana de Sociologia i del Comitè d’Investigació en Estudis de Joventut de la Federació Espanyola de Sociologia (FES). Anteriorment ha treballat com a tècnica de recerca pel Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) i pel Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET) de la UAB; i pel grup de recerca Knowledge and Information Management in Organizations (KIMO) de la UOC. Les seves àrees de recerca són la metodologia, la joventut, el mercat de treball i les desigualtats socials.