Investigador

Professor universitari des del 1976; a partir de 1995, com a Catedràtic de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Abans havia exercit també com a mestre de primària i com a educador en activitats d’animació sociocultural i de lleure. Ha estat Vicepresident de la Divisió de Ciències de l’Educació, Director del Departament de Teoria i Història de l’Educació, i Coordinador dels estudis de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Actualment és coordinador per aquesta Universitat del Màster Interuniversitari Juventut i Societat. Membre fundador del grup consolidat de recerca GREM (Grup de Recerca en Educació Moral de la Universitat de Barcelona); actualment és membre del Grup de Pedagogia Social (GPS), també consolidat i de la mateixa Universitat.

Publicacions:

Gomez, M.; Morata, T.; Trilla, J. (2016) “Childhood participation experiences in the memory” Educational Review, 68 ,2, pp. 189-206. UK. ISSN: 0013-1911

Trilla, J.; Ayuste, A. (2014)”Non-formal Learning and Education. Policies, Practices and Discourses.” Bulgarian Journal of Eduactional Research and Practice, 86, 7, pp.974-986

Novella, A.; Agud, I.; Llena, A.; Trilla, J (2013) “El concepto de ciudadanía construido por jóvenes que vivieron experiencias de participación infantil” Bordón, 65, 3, pp. 93-108

Trilla, J. (2010) “Propuestas conceptuales en torno al debate sobre educación para la ciudadanía.” Entre todos.Compartir la educación para la ciudadanía. ICE-Horsori, pp.77-92. Barcelona.

Trilla, J. (2010) Pròleg del llibre”Delincuencia, reformatorio y educación liberadora.”de Ortega Esteban, J. Ed. Amaru, pp. 9-41. Salamanca.