Investigadora

Treballadora Social, Màster en Treball Social. Actualment cursa estudis de Doctorat al Departament de Pedagogia Sistemàtica yiSocial de la Universitat Autònoma de Barcelona, becada per la Comissió Nacional d’Investigació Científica i Tecnològica  de Xile (CONICYT).

Des de l’any 2014 és acadèmica de l’Escola de TreballSocial de la Universitat Santo Tomás de La Serena, Xile. També és membre del Grup de Treball Ecosistema i Societat de CLACSO i integrant de l’equip de coordinació  de la Red de Investigadores Chilenos en España (Red Inche).

Des de l’any 2000 ses desenvolupa com a coordinadora de diversos programes comunitaris d’educació popular i  animació sociocultural amb dirigents socials, joves i pobladors. Poseeix experiència en metodologies participatives d’investigació – acció i intervenció social.

La seva línia de recerca aborda la qüestió ambiental i el vincle societat- natura, amb èmfasis en processos d’accions educatives davant  desastres socionaturals i canvi ambiental global.

 

Publicacions

SEPÚLVEDA, E. (2016). Trabajo Social y Desastres socio naturales, desafíos emergentes frente al cambio climático como expresión de la desigualdad en América Latina. Reflexiones desde Chile.  Foro Latinoamericano de Trabajo Social, Universidad de La Plata. ISBN 978-950-34-1383-8.

SEPÚLVEDA, E. (2016). Pedagogía Social y Desastres socio naturales, Una combinación necesaria ante los desafíos medioambientales de la juventud de siglo XXI. (2016). Acta de Congreso de CIPES/Universidad de Girona, por el Congreso Internacional de Pedagogía Social. Septiembre, 2016. ISBN 978 84 8458 4728.

SEPÚLVEDA, E (2017). Enfrentando el envejecimiento desde el Gobierno Local: recovecos entre ciudadanía y democracia. Revista Perspectivas, N° 27, pp 88 – 118.