Investigador

Eduard Carrera és tècnic d’atenció a la comunitat al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i expert en gestió alternativa de conflictes. Des del 2009 ha treballat en la gestió alternativa de conflictes, en intervenció comunitària i processos participatius. És professor associat d’educació social a la Universitat de Girona. Doctorand en educació per la Universitat de Girona. Coordinador del postgrau en resolució de conflictes públics i mediació comunitària de la UdG des del 2010, i supervisor de mediadors i mediadores. Les matèries en les quals centra la seva activitat son la innovació social, polítiques socials, gestió alternativa de conflictes, participació, intervenció comunitària i avaluació de polítiques públiques.

Publicacions:

Pastor, X.; Carrera, E. (2010) Conflicte públic. 30 articles breus sobre la resolució de conflictes a Catalunya.

Vinyamata, E. et al. (2013) Justícia Ciutadana. Per una nova justicia catalana. Editorial UOC. Quaderns de l’escola de cooperació.

Pastor, X; Carrera, E. (2013) La gestió del conflicte públic i la mediació comunitària a Catalunya. El cas del cost dels conflictes a les comunitats de propietaris i veïns. WP 316. Institut de ciències polítiques i socials. UAB.