Investigadora

Carme Trull és estudiant del Màster Interuniversitari de Joventut i Societat (UdG, UB, UAB, UdL, URV, UPF), coordinat per la Universitat de Girona. És graduada en educació social l’any 2016 per la Universitat de Girona. També és tècnica d’integració social, monitora i directora de lleure. S’inicia en la recerca l’any 2015, a través d’una beca de col·laboració amb el projecte HEBE. Actualment, consta com a tècnica de recerca contractada oferint tasques de suport pel mateix projecte. Treballa en el sector d’infància i joventut amb diversitat funcional, gestionant, organitzant, planificant i avaluant programes i projectes de voluntariat i d’espais d’oci i temps lliure. Els seus interessos de recerca inclouen les experiències vitals significatives i els incidents crítics en processos d’apoderament juvenil.

Publicacions:

Trull, C. (2016). Monoparentalitat en l’adolescència i joventut: Penso, sento i dic que… PUC! En Soler, P., Bellera, J. I Planas, A. (eds.), Pedagogía social, juventud y transformaciones sociales (p. 430 – 435). Girona: Universitat de Girona.