Investigadora

Asun Llena és doctora en Pedagogia Social i professora del departament de Teoria i Història de l’Educació a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. És membre del Grup de Pedagogia Social (GPS) per la cohesió social i la inclusió social. Treballa en temes relacionats amb la infantesa, adolescència i joventut, desenvolupament comunitari, política social i treball de carrer. Era co-directora de la col·lecció Acció Comunitària de l’Editorial Graó. Ha treballat com experta europea a Romania pel desenvolupament dels serveis socials (2003-2008). Era part de comitès científics nacionals i internacionals en assumptes relacionats amb la pedagogia social. La seva darrera recerca ha estat relacionada amb la migració a Europa, la participació infantil i l’apoderament comunitari.

Publicacions:

Valtolina, G.; Llena, A.; Brebulet, Gulei, A.  (2013).  Strengths, weaknesses and challenges. en Migrant Children in Europe. The Romanian case  IOS Press BV Amsterdam

Llena, A.; Heras, P. (2010). Pedagogia socială, între executarea penală (alternativă) şi viziunea terapeutică [Social pedagogy: between (alternative) criminal enforcement and therapeutic vision]. Revista Asistenta Sociala. Social work Review, 3,

Núñez, H.; Crespo, E.; Llena, A.; y Úcar, X. (2014). Enfoques de evaluación orientados a la participación en los procesos de acción comunitaria.  Pedagogía Social Revista Interuniversitaria, 24, 79-103

Novella, A.; Agud, I.; Llena, A.; Trilla. (2013). El concepto de ciudadanía construido por jóvenes que vivieron experiencias de participación infantil. Bordón, 65, 93-106.

Agud, I.; Novella, A.; Llena, A  (2014).  Conditions for effective children’s participation, according to children’s voices. Revista de cercetari si interventia sociala, 46, 9-21