Investigadora

Pedagoga, Màster en Recerca Educativa i Doctora en Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona.
La seva recerca s’enfoca en la pedagogia social des d’una perspectiva comparativa internacional. El seu principal objectiu és desenvolupar i definir un nucli teòric, transdisciplinar i internacional de la pedagogia social basat en l’anàlisi de la perspectiva acadèmica, formativa i professional.
Membre del grup de recerca GIPE sobre Política Educativa i del grup GPSEJ “Pedagogia Social y Empoderamiento Juvenil”.
També és membre de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social (SIPS) i Coordinadora del grup JIPS (Joves investigadors de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social).

https://uab.academia.edu/ÀngelaJaner

Publicacions:

Papers

Ciraso-Calí, A., Pineda-Herrero, P., Quesada-Pallarès, C., Janer-Hidalgo, A. (2015). Training for innovation in Spain. European Lifelong learning in Europe (Lline).

Janer, À. and Úcar, X. (2016) ‘Analysing the dimensions of Social Pedagogy from an international perspective’, European Journal of Social Work, 20 (2), 203-218
DOI: 10.1080/13691457.2016.1188782

Janer, À. & Úcar, X. (2018). ‘An international comparative analysis about the training of Social Pedagogy at universities’. Journal of Social Work (“en prensa”).

Janer, À. (2018). Pedagogía Social Comparada: análisis de la visión académica y formativa. Foro de Educación (“en prensa”).

Conference papers

Janer, A.; Úcar, X. (2013) “Una mirada comparativa internacional de la Pedagogía Social”. Pp. 621-627 en Torío, S y otros (Coord.) (2013) La crisis social y el Estado del estar: las respuestas de la Pedagogía Social. Universidad de Oviedo.

Ciraso-Calí, A, Pineda-Herrero P, Quesada-Pallarès C, Janer-Hidalgo A. (2013). Training for innovation in Spain: is it visible enough? 8th International Conference Researching Work and Learning: The visible and invisible in work and learning.

Janer, A.; Úcar, X. (2014) “Pedagogía social: una aproximación a las dimensiones e indicadores que la configuran”, pp.515-522 en Delgado, P. y otros. (Coordenadores) Pedagogia / Educação Social – Teorias & Práticas. Espaços de investigação, formação e ação. Porto. ESE

Janer, À. (2016). “La Pedagogia Social Comparada: cap a la construcció d’un nucli comú i universalment acceptat” pp. 138-145. En Pere Soler, Jaume Bellera i Anna Planas (eds.) (2016) Pedagogia social, joventut i transformacions socials. Girona: Universitat de Girona (Espanya).

Research reports

Pineda, P. (dir.), Ciraso, A., Duran , M.M., Espona, E., García, N., Castejón , A., Janer , À., Quesada, C., Silva , C., Cascallar, E., Musso, M., y Úcar, X (2013) Evaluación de la eficacia de la formación para la innovación: análisis de casos de éxito. C20110373

Capítols de llibre

Quesada-Pallarès, C., Ciraso-Calí, A., Pineda-Herrero, P., & Janer-Hidalgo, À. (2015). Training for innovation in Spain: analysis of its effectiveness from the perspective of transfer of training. En Bohlinger, S, Haake, U, Helms, C, Toiviainen, H and Wallo, A, (eds.), Work, competence development and learning in times of uncertainty: Challenges to adult, professional and vocational education. 1 ed. Rottherdam: Sense Publishers; p. 183 – 195.