Tècnic de recerca

Feliu Fusté és Sociòleg (Universitat de Barcelona; 2010) especialitzat en polítiques de joventut i desenvolupament comunitari. Va obtenir un màster en Joventut i Societat (Universitat de Girona) el 2012. Estudia i treballa en ONGs de joventut i polítiques de joventut en l’administració local. És preparador en educació informal d’aprenentatge intercultural, empoderament comunitari i habilitats de participació, comunicació, lideratge i treball d’equip.

Ha treballat en diverses ONG de Joventut. Va fundar Aurora Social Project Management Company per proveir serveis de joventut, i durant la primera meitat de 2013 va desenvolupar projectes per prevenir la violència juvenil a llatinoamèrica al United Nations Development Programme (UNDP) i els Voluntaris de Nacions Unides. És expert organitzant processos participatius en administració local.

En aquest moment, treballa en un projecte comunitari sobre interculturalitat i cohesió social promogut per la Fundació La Caixa.

Parla Català, Castellà, Anglès i Italià