Investigadora

Ingrid Agud és doctora en Educació i Societat per la Universitat de Barcelona i M.A. en Educació de Ciutadania i Valors. Investigadora post-doctoral i professora al departament de Pedagogia Sistemàtica, UAB, i membre del grup de Recerca en Educació Moral (GREM) de la UB. Ha estat investigadora visitant a la City University of New York (EUA), del grup de recerca d’Entorn infantil a la University of Ghent (Bèlgica), al Departament de Benestar Social. Els projectes en els quals participa actualment, a més del projecte HEBE són: “The children’s councils and CNIAC. New ways for the political and civic participation of children in Catalonia”, (Premi RecerCaixa) i “Guideway, for the improvement of teacher training in primary education” (Premi ARMIF).

Publicacions:

Agud, I., Novella, A., & Llena, A. (2014). Conditions for an effective children’s participation, according to children’s voices. Review of Research and Social Intervention, 46, 9-21. http://www.rcis.ro/images/documente/rcis46_01.pdf

Agud, I., Novella, A., & Llena, A. (2014). Conditions for an effective children’s participation, according to children’s voices.

Agud, I., Novella, A., & Llena, A. (2014). Las condiciones y características de la participación infantil auténtica. En A. Novella (ed.), Participación infantil y construcción de la ciudadanía. (págs. 73-90). Barcelona: Graó.

Novella, A., Agud, I., Llena , A., & Trilla , J. (2013). El concepto de ciudadanía construido por jóvenes que vivieron experiencias de participación infantil. Bordón. Journal of Education., 65(3), 93-108.

Trilla, J., Ayuste, A., & Agud, I. (2014). After-School activities and leisure education. En A. Ben-Arieh, F. Casas, I. Frones, & J. Korbin, Handbook of Child Well-Being (págs. 863-894). Dordrecht: Springer.